Szkoła Podstawowa nr 64

Ubezpieczenie 2020/21

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 64

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2020/2021

- NR POLISY EDU-A/P 078558

Składka roczna za ubezpieczenie wynosi 50,00.

W celu zawarcia ubezpieczenia prosimy opłacić składkę /do dnia 31.10.2020 r./ na konto INTERRISK TU S.A.:

28 1240 6960 7170 0012 5007 8558

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko ubezpieczonego