Szkoła Podstawowa nr 64

Informacje o wpłatach za obiady

Informacja dotycząca wpłat na obiady szkolne

Bydgoszcz 25.02.2021

                                              

                                                           INFORMACJA

 

konto do wpłat:       30 1240 6452 1111 0010 7499 5937 

 

abonament na m-c marzec 2021r. dla uczniów wynosi

 

                              80,00 zł

 

 

15,16,17 marca – stołówka szkolna nieczynna - rekolekcje.

 

 

 

  Z uwagi na wzrost cen artykułów spożywczych  cena obiadu w szkole ulega zmianie:

  od 1.01.2021r. cena jednostkowa obiadu wynosi:

           4,00 dla uczniów

           8,00 dla pracowników