Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Terminarz szkolny

Terminarz szkolny

TERMINARZ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – SP-64 w Bydgoszczy

I półrocze (projekt)

 

SP 64

Zadanie

G - 32

03.09.18

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.18

do 10.09.18

Przygotowanie szkolnej dokumentacji - dzienniki

do 10.09.18

do 12.09.18

Przygotowanie rocznego planu pracy szkoły i pracy świetlicy - zadania, terminy, odpowiedzialni

do 12.09.18

13.09.18

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - godz. 15.30. Temat: nadzór pedagogiczny - 2018/2019, zatwierdzenie planu pracy szkoły, przygotowanie zebrań z rodzicami. Opracowanie programów dostosowawczych dla uczniów dysfunkcyjnych i przekazanie ich wychowawcom w celu przedłożenia rodzicom na zebraniach.

13.09.18

 

18.09.18

17.09.18

19.09.18

Zebrania z rodzicami (godz. 17.00) - klasy "0" -  III,

Zebrania z rodzicami (godz. 17.00) - klasy IV -VI,

Zebrania z rodzicami (godz. 17.00) - klasy VII, VIII i Gimnazjum 32

 

 

19.09.18

 

Zebranie "trójek klasowych" - wybory Rady Rodziców

 

19. – 20.09.18

Firma fotograficzna Rexell - zdjęcia (od 8.00 w świetlicy)

19. – 20.09.18

27. - 28.09.18

Przedłożenie wicedyrektorom rozkładów materiału, PSO, planów wych.

27. - 28.09.18

X  2018

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

X 2018

12.10.18 r.

Pasowanie pierwszoklasistów. Szkolne obchody Święta Edukacji narodowej

12.10.18

25.10.18

24.10.18

23.10.18

Zebrania z rodzicami  i „drzwi otwarte” (godz.17.00 -19.00) – kl. VII, VIII i G,

Zebrania z rodzicami  i „drzwi otwarte” (godz.17.00 -19.00) – kl. 0 – III,

Zebrania z rodzicami  i „drzwi otwarte” (godz.17.00 -19.00) – kl. IV – VI.

25.10.18

2.11.18

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

2.11.18

9.11.18

Szkolne   i  środowiskowe obchody Święta Niepodległości

9.11.18

XI 18

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej (godz.15.30)

XI 18

14.12.18

Kiermasz mikołajkowo - świąteczny

-

06.12.18

Rada pedagogiczna przedklasyfikacyjna (godz.15.30)

06.12.18

do 7.12.18

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania.

-

-

Wystawienie ocen przewidywanych z przedmiotów i zachowania. Przekazanie informacji uczniom i rodzicom.

06.12.18

-

Złożenie odwołań od procedury wystawiania oceny i ubieganie się  o wyższą ocenę  z przedmiotu i zachowania.

10.12.18

11.12.18

12.12.18 

13.12.18

Zebrania z rodzicami  i „drzwi otwarte” (godz.17.00 -19.00) – kl. VII, VIII i G,

Zebrania z rodzicami  i „drzwi otwarte” (godz.17.00 -19.00) – kl. 0 – III,

Zebrania z rodzicami  i „drzwi otwarte” (godz.17.00 -19.00) – kl. IV – VI.

11.12.18

24 - 31.12.18

Zimowa przerwa świąteczna ( zajęcia w świetlicy: 27, 28, 29 XII 17)

24 - 31.12.18

11.01.19

Koncert finałowy WOŚP

11.01.19

10.12.18

Wystawienie przewidywanych (innych niż niedostateczne) ocen  z przedmiotów  i zachowania. Wpisanie ich do dzienników lekcyjnych  i uczniowskich zeszytów.

-

do 12.12.18

Złożenie odwołań od procedury wystawiania oceny i ubieganie się  o wyższą ocenę  z przedmiotu i zachowania.

-

20.12.18

Wystawienie ocen. Przekazanie informacji uczniom i rodzicom.

20.12.18

02.01.19

Oddanie wicedyrektorom arkuszy klasyfikacyjnych i arkuszy analizy pracy własnej.

02.01.19

7.01.19

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna (godz.15.30)

07.01.19

8. 01.– 11.01.19

Apele podsumowujące osiągnięcia uczniów w I półroczu.

8.01. – 11.01.19

---------------

Bal gimnazjalny.

11.01.19

14.01. – 27.01.19

Ferie zimowe

14.01. – 27.01.19

 

 

TERMINARZ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 SP-64  W BYDGOSZCZY

II półrocze (projekt)

 

SP 64

Zadanie

G-32

28.01.19

Rozpoczęcie II półrocza

28.01.19

30.01.19

Rada pedagogiczna analityczna.

30.01.19

luty 2019

„Drzwi otwarte” dla rodziców uczniów przyszłorocznych klas pierwszych

-

 

MKM "Liczydełko"- podsumowanie.

-

 

MKM "Kangur"

 

14.03.19

11.03.19

12.03.19

Zebrania z rodzicami i „drzwi otwarte” (VII, VIII i G) - 17.00

Zebrania z rodzicami i „drzwi otwarte” (IV - VI) - 17.00

Zebrania z rodzicami i „drzwi otwarte” (0-III) - 17.00

14.03.19

 IV 2019

Rekolekcje wielkopostne

19. - 21.03.18

dni rekolekc.

Rada szkoleniowa

dni rekolekc.

18. - 23.04.19

Wiosenna przerwa świąteczna ( zajęcia w świetlicy: 29. 30.03 oraz 03.04.18)

18. - 23.04.19

Dzień wolny            dla uczniów

Egzamin gimnazjalny: część humanistyczna.

10.04.19

Dzień wolny            dla uczniów

Egzamin gimnazjalny: cz. matem. – przyrodnicza.

11.04.19

Dzień wolny            dla uczniów

Egzamin gimnazjalny: język obcy.

12.04.19

15.04.19

Egzamin  ósmoklasisty – język polski.

 

16.04.19

Egzamin  ósmoklasisty – matematyka.

 

17.04.19

Egzamin  ósmoklasisty – język obcy.

 

02.05.19

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zaj. opiekuńcze w świetlicy)

02.05.19

15.05.19

14.05.19

16.05.19

Zebrania z rodzicami i „drzwi otwarte” (VII, VIII i G) - 17.00

Zebrania z rodzicami i „drzwi otwarte” (IV - VI) - 17.00

Zebrania z rodzicami i „drzwi otwarte” (0-III) - 17.00

15.05.19

-

Wystawienie ocen przewidywanych z przedmiotów i zachowania (z datą wpisu). Przekazanie informacji uczniom i rodzicom.

09.05.19

-

Złożenie odwołań od procedury wystawiania oceny i ubieganie się  o wyższą ocenę  z przedmiotu i zachowania.

14.05.19

do 10.05.19

Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych ocenach niedostat. z przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych  z zachowania.

-

13.05.19

Rada pedagogiczna „przedklasyfikacyjna”.

13.05.19

do 29.05.19

Wystawienie przewidywanych ocen z przedmiotów i zachowania w dziennikach lekcyjnych i uczniowskich zeszytach.

-

do 31.05.19

Złożenie odwołań od procedury wystawienia oceny; ubieganie się o wyższą ocenę.

-

07.06.19

Wystawienie rocznych ocen z przedmiotów i zachowania. Przekazanie informacji uczniom i rodzicom.

07.06.19

-

Wymiana młodzieży - wyjazd uczniów ZS-27 do Niemiec.

 

10.06.18

Przekazanie wicedyrektorom arkuszy klasyfikacyjnych.

10.06.19

czerwiec 2019

Spotkania wychowawców przyszłorocznych klas I i oddz. „0” z rodzicami

-

12.06.19

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

12.06.19

18.06.19

Przekazanie wicedyrektorom arkuszy samooceny.

18.06.19

do 14.06.19

Przekazanie do podpisu świadectw i dyplomów.

do 14.06.19

 

Bydgoska Olimpiada Młodzieży

 

17. – 19.06.19

Apele podsumowujące osiągnięcia uczniów.

17. – 19.06.19

-

Uroczyste zakończenie nauki w kl. III

19.06.19

21.06.19

Zakończenie  zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21.06.19

26 - 28.08.19

Egzaminy poprawkowe

26-28.08.19

29.08.19

Analityczna rada pedagogiczna

29.08.19

30.08.19

Organizacyjna rada pedagogiczna

30.08.19

czerwiec 2019

Nabór do klas I i do świetlicy

-