Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Terminarz szkolny

Terminarz szkolny

TERMINARZ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 SP-64  W BYDGOSZCZY

II półrocze (projekt)

 

SP 64

Zadanie

G-32

28.01.19

Rozpoczęcie II półrocza

28.01.19

30.01.19

Rada pedagogiczna analityczna.

30.01.19

luty 2019

„Drzwi otwarte” dla rodziców uczniów przyszłorocznych klas pierwszych

-

 

MKM "Liczydełko"- podsumowanie.

-

MKM "Kangur"

14.03.19

11.03.19

12.03.19

Zebrania z rodzicami i „drzwi otwarte” (VII, VIII i G) - 17.00

Zebrania z rodzicami i „drzwi otwarte” (IV - VI) - 17.00

Zebrania z rodzicami i „drzwi otwarte” (0-III) - 17.00

14.03.19

11,12,13. 03. 19

Rekolekcje wielkopostne

11,12,13. 03. 19

dni rekolekc.

Rada szkoleniowa

dni rekolekc.                   

18. - 23.04.19

Wiosenna przerwa świąteczna ( zajęcia w świetlicy: 18, 19. 04 oraz 23.04.19)

18. - 23.04.19

Dzień wolny            dla uczniów

Egzamin gimnazjalny: część humanistyczna.

10.04.19

Dzień wolny            dla uczniów

Egzamin gimnazjalny: cz. matem. – przyrodnicza.

11.04.19

Dzień wolny            dla uczniów

Egzamin gimnazjalny: język obcy.

12.04.19

15.04.19

Egzamin  ósmoklasisty – język polski.

 

16.04.19

Egzamin  ósmoklasisty – matematyka.

 

17.04.19

Egzamin  ósmoklasisty – język obcy.

 

02.05.19

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zaj. opiekuńcze w świetlicy)

02.05.19

15.05.19

14.05.19

16.05.19

Zebrania z rodzicami i „drzwi otwarte” (VII, VIII i G) - 17.00

Zebrania z rodzicami i „drzwi otwarte” (IV - VI) - 17.00

Zebrania z rodzicami i „drzwi otwarte” (0-III) - 17.00

15.05.19

-

Wystawienie ocen przewidywanych z przedmiotów i zachowania (z datą wpisu). Przekazanie informacji uczniom i rodzicom.

09.05.19

-

Złożenie odwołań od procedury wystawiania oceny i ubieganie się  o wyższą ocenę  z przedmiotu i zachowania.

14.05.19

do 10.05.19

Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych ocenach niedostat. z przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych  z zachowania.

-

13.05.19

Rada pedagogiczna „przedklasyfikacyjna”.

13.05.19

do 29.05.19

Wystawienie przewidywanych ocen z przedmiotów i zachowania w dziennikach lekcyjnych i uczniowskich zeszytach.

-

do 31.05.19

Złożenie odwołań od procedury wystawienia oceny; ubieganie się o wyższą ocenę.

-

07.06.19

Wystawienie rocznych ocen z przedmiotów i zachowania. Przekazanie informacji uczniom i rodzicom.

07.06.19

-

Wymiana młodzieży - wyjazd uczniów ZS-27 do Niemiec.

 

10.06.18

Przekazanie wicedyrektorom arkuszy klasyfikacyjnych.

10.06.19

czerwiec 2019

Spotkania wychowawców przyszłorocznych klas I i oddz. „0” z rodzicami

-

12.06.19

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna.

12.06.19

18.06.19

Przekazanie wicedyrektorom arkuszy samooceny.

18.06.19

do 14.06.19

Przekazanie do podpisu świadectw i dyplomów.

do 14.06.19

 

Bydgoska Olimpiada Młodzieży

 

17. – 19.06.19

Apele podsumowujące osiągnięcia uczniów.

17. – 19.06.19

-

Uroczyste zakończenie nauki w kl. III

19.06.19

21.06.19

Zakończenie  zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21.06.19

26 - 28.08.19

Egzaminy poprawkowe

26-28.08.19

29.08.19

Analityczna rada pedagogiczna

29.08.19

30.08.19

Organizacyjna rada pedagogiczna

30.08.19

czerwiec 2019

Nabór do klas I i do świetlicy

-