Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Program Zdolni znad Brdy

Witam Państwa serdecznie w nowym roku szkolnym!

 

Przesyłam Państwu zaproszenie na pierwsze warsztaty dla rodziców w tym roku szkolnym, które odbędą się w piątek 29 września 2017 r. o godz. 16:00 w sali 115.

 

Chce jednocześnie poinformować, że w związku z prośbami o zmianę spotkań z sobót na piątki dokonaliśmy takiej właśnie zmiany i w tym roku szkolnym wszystkie zajęcia odbywać się będą w piątki.

 

Planowane terminy spotkań w roku szkolnym 2017/201829.09.2017, 08.12.2017, 02.02.2018, 20.04.2017, 15.06.2017. 

 

 

Informuję również o wydarzeniach na październik 2017 r.

 

11.10.2017, godz. 11:00

„Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności” – konferencja naukowa dla uczniów zdolnych

Tematyka spotkania: nauki ścisłe - matematyka i fizyka

Adresatami będą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach konferencji odbędą się:                                   

prezentacje dorobku naukowego uczniów - laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z wiodących szkół ponadgimnazjalnych w Bydgoszczy.

prelekcje wygłaszane przez pasjonatów, badaczy nauk ścisłych, którzy swymi wystąpieniami zachęcą młodzież do poszerzania wiedzy i dążenia do sukcesu.

Konferencja zorganizowana jest w ramach programu „Zdolni znad Brdy”.

Zgłoszenia prosimy kierować do Moniki Grzybowskiej, mail: tmg@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 w. 333.

 

 

25.10.2017, godz. 11:00

„Poszerzanie Horyzontów Myślowych” – wykład połączony z kreatywnymi warsztatami.

Adresatami będą uczniowie szkół gimnazjalnych.

Celem warsztatów jest przekazanie podstawowych informacji o Unii Europejskiej oraz o programach, sieciach informacyjnych i źródłach informacji poświęconych problematyce pracy w UE. Podczas spotkania zostaną wykorzystane takie metody pracy, jak: debata „za i przeciw”, burza mózgów, poker kryterialny, praca indywidualna i w grupach, case studiem. Zajęcia organizowane są w ramach programu „Zdolni znad Brdy”, a poprowadzi je Joanna Wójtowicz (Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz).

Zgłoszenia prosimy kierować do Moniki Grzybowskiej, mail: tmg@palac.bydgoszcz.pl lub tel. 52 321 00 81 w. 333.

 

 

Pozdrawiam

Monika Grzybowska

----------------------------

Koordynator Programu „Zdolni znad Brdy”

mail: tmg@palac.bydgoszcz.pl

tel. 52 321 00 81 w. 333 

tel. kom. 533 18 23 26

www.edu.bydgoszcz.pl

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

www.palac.bydgoszcz.pl