Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Terminarz na rok szkolny 2017/2018

       

TERMINARZ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 – SP 64 w Bydgoszczy

I półrocze

 

SP 64

Zadanie

Klasy gimnazjalne

04.09.17

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.17

do 11.09.17

Przygotowanie szkolnej dokumentacji - dzienniki

do 11.09.17

do 18

.09.17

Przekazanie propozycji do  rocznego planu pracy szkoły - zadania, terminy, odpowiedzialni.

do 18.09.17

14.09.17

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - godz. 15.30. Temat: nadzór pedagogiczny - 2017/2018, przygotowanie zebrań z rodzicami.

14.09.17

 

19.09.17

20.09.17

 

Zebrania z rodzicami (godz. 17.00) - klasy "0" - III,

Zebrania z rodzicami (godz. 17.00) - klasy IV – VII

----------------------------------------------------------------------

Zebrania z rodzicami (godz. 17.00) – klasy gimnazjalne

 

 

21.09.17

27.09.17 g.17

Zebranie "trójek klasowych" - wybory do Rady Rodziców SP 64

27.09.17 g.17

14,15 .09.17

sesja fotograficzna Rexell - zdjęcia (od 8.00 w świetlicy)

14,15 .09.17

27 - 29.09.17

Przedłożenie wicedyrektorom planów dydaktycznych, wychowawczych, PSO

27 - 29.09.17

połowa X 17

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej

połowa X 17

13.10.17 r., 16.00

Pasowanie pierwszoklasistów. Szkolne obchody Święta Edukacji narodowej

-

25.10.17 (IV - VI)

24.10.17 (0 – III i VII)

Zebrania z rodzicami  i „drzwi otwarte” (godz.17.00 -19.00)

24.10.17

10.11.17

Szkolne obchody Święta Niepodległości

13.11.17

XI 17

Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej (godz.15.30)

XI 17

01.12.17

Kiermasz mikołajkowo - świąteczny

-

04.12.17

Rada pedagogiczna” przedklasyfikacyjna” (godz.15.30)

07.12.17

do 15.12.17

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych  z zachowania.

-

-

Wystawienie ocen przewidywanych z przedmiotów i zachowania (z datą wpisu). Poinformowanie uczniów i rodziców poprzez obowiązkowy wpis do zeszytu   do korespondencji. (każdy nauczyciel)

07.12.17

-

Złożenie odwołań od procedury wystawiania oceny i ubieganie się o wyższą ocenę  z przedmiotu i zachowania.

12.12.17

12.12.17 (IV-VI),

13.12.17  (0-III i VII)

Zebrania rodziców i „drzwi otwarte” (godz. 17.00).

 

13.12.17

23 - 31.12.17

Zimowa przerwa świąteczna ( zajęcia w świetlicy: 27, 28, 29 XII 17r.)

23 - 31.12.17

12.01.18

Koncert finałowy WOŚP - aula

12.01.18

11.01.18

Wystawienie przewidywanych (innych niż niedostateczne) ocen z przedmiotów i zachowania. Wpisanie ich do dzienników lekcyjnych 

i uczniowskich zeszytów.

-

do 15.01.18

Złożenie odwołań od procedury wystawiania oceny i ubieganie się o wyższą ocenę  z przedmiotu i zachowania.

-

19.01.18

Wystawienie ocen. Przekazanie informacji uczniom i rodzicom.

19.01.18

23.01.18

Oddanie wicedyrektorom arkuszy klasyfikacyjnych i arkuszy analizy pracy własnej.

23.01.18

25.01.18

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna (godz.15.30)

25.01.18

30.01.18

Apele podsumowujące osiągnięcia uczniów w I półroczu.

29.01.18

31.01.2018

Zakończenie I półrocza

31.01.2018

---------------

Bal gimnazjalny.

09.02.18

 

Pliki do pobrania