Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Cennik

BILET NORMALNY - 9,00 ZŁ

BILET ULGOWY - 6,00 ZŁ

 

BILET NORMALNY Bydgoska Rodzina 3+  - 4,50 ZŁ

BILET ULGOWY Bydgoska Rodzina 3+ - 3,00 ZŁ

BILET ULGOWY N1 - 2,00 ZŁ  (osoba z niepełnosprawnością w stopniu znacznym)   

BILET ULGOWY N2 - 3,00 ZŁ (osoba z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym)

BILET ULGOWY N3 - 4,00 ZŁ  (osoba z niepełnosprawnością w stopniu lekkim )

BILET BYDGOSKA KARTA SENIORA 60+ - 4,50 ZŁ

 

KARNET NORMALNY - 33,00 ZŁ

KARNET ULGOWY - 24,00 ZŁ

 

KARNET NORMALNY Bydgoska Rodzina 3+ -16,50 ZŁ

KARNET ULGOWY Bydgoska Rodzina 3+ -12,00 ZŁ

KARNET ULGOWY N1 - 8,00 ZŁ  (osoba z niepełnosprawnością w stopniu  znacznym)

KARNET ULGOWY N2 -12,00 ZŁ (osoba z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym)  

KARNET ULGOWY N3 - 16,00 ZŁ  (osoba z niepełnosprawnością w stopniu lekkim

KARNET BYDGOSKA KARTA SENIORA 60+ - 16,50 ZŁ

 

BILET KORT TENISOWY -15,00 ZŁ

KARNET KORT TENISOWY - 48,00 ZŁ

 

PROMOCJA

  • Dzieciom do lat 7 (wyłącznie pod opieką dorosłych) przysługuje wstęp wolny (jedna osoba dorosła może sprawować opiekę wyłącznie nad jednym dzieckiem ).
  • Bilet rodzinny: 18 zł (za min. 3 osoby w tym co najmniej 1 dziecko), każdej kolejnej osobie przysługuje bilet ulgowe za 6 zł.

 

UWAGA !

  • Wszystkie bilety i karnety są ograniczone czasowo – szczegóły w kasie pływalni.
  • W celu skorzystania z ulgi należy przedstawić odpowiedni dokument – szczegóły w kasie pływalni.
  • Zasady korzystania z karnetu miesięcznego upoważniającego do wejścia na pływalnię:

Karnet miesięczny upoważnia do wstępu na pływalnię w wyznaczony dzień tygodnia o określonej godzinie. W przypadku braku możliwości skorzystania z pływalni w wyznaczonym terminie z przyczyn leżących po stronie nabywcy, wejście przepada. W przypadku braku możliwości skorzystania z pływalni w wyznaczonym terminie z przyczyn leżących po stronie pływalni strony ustalają termin zastępczy, do zrealizowania w okresie do 30 dni od zaistniałej sytuacji. Ustalony termin zastępczy zostanie pisemnie umieszczone na przedstawionym karnecie.

BILET ULGOWY N1 - 2,00 ZŁ  (osoba z niepełnosprawnością w stopniu znacznym)