Szkoła Podstawowa nr 64

WYKŁAD SPECJALISTYCZNY DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 3 i 4 PROGRAM „PAJĘCZYNA MARZEŃ”

Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszamy dnia 23 października 2019r. na wykład interaktywny prowadzony przez specjalistę w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych z PTZN oraz Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy.

To wyjątkowe wydarzenie zorganizowane specjalnie dla rodziców uczniów, którzy
w październiku mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach ze specjalistami w ramach
Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.

Wykład odbędzie się w sali 210 o godz. 16:30 – 17:45

Wykład wyposaży Państwa w wiedzę jak uchronić dziecko przez niebezpieczeństwami
w sieci oraz co zrobić by nie wpadło w pułapkę uzależnienia, a jeżeli już tak jest to po wykładzie specjalista udzieli Państwu indywidualnej pomocy.

Rodzice dzieci z innych klas są także mile widziani.

 

Relacja: Warsztaty profilaktyczne „Pajęczyna marzeń”  dla uczniów – Co to takiego?

"Pajęczyna marzeń" to skierowany do uczniów szkół podstawowych Bydgoszczy
i województwa kujawsko-pomorskiego program edukacyjno-profilaktyczny. Celem programu jest minimalizowanie zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z sieci (internetu, gier, portali).Program jest dofinansowany z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Pozostających w Dyspozycji Ministra właściwego ds. Zdrowia.

Celem programu jest zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego poza ekranem komputera oraz ukazanie negatywnych następstw nadmiernego korzystania z komputera, Internetu, gier sieciowych i portali społecznościowych, a także wzmocnienie ich czynników chroniących jakim są:
- poznanie korzystnych aspektów korzystania z Internetu
- poznanie zagrożeń wynikających z bycia w "sieci"
- kształtowanie umiejętności korzystnego szukania informacji w Internecie
- nabycie umiejętności rozpoznawania zagrożeń związanych z Internetem
- nabycie umiejętności pozytywnego korzystania z "sieci"

Zajęcia miały formę 2-godzinnych spotkań (jednorazowo), były prowadzone metodami aktywnymi z wykorzystaniem rekwizytów i pomocy dydaktycznych.

 

                                               Zapraszam

                          mgr Karolina Nowak – specjalista szkolny