Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

WARSZTATY DLA RODZICÓW

WARSZTATY  DLA RODZICÓW

Program kierowany jest do rodziców, którzy chcą pogłębić wiedzę na temat wychowania dzieci, wzmocnić kompetencje rodzicielskie. Dla realizacji treści nie ma znaczenia rodzaj problemów z jakimi przychodzą rodzice. To propozycja warsztatów inspirowanych programem opracowanym przez J. Sakowską w oparciu o koncepcję „Wychowania bez porażek” T. Gordona oraz książki A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.” Szkoła dla Rodziców uczy nie tyle „metod" co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie, program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami, a dziećmi.

 

Tematyka zajęć:
1. Część integracyjna: poznanie się uczestników, kontrakt, integracja. Część merytoryczna: refleksje nad sposobem widzenia dziecka przez rodziców oraz nad celami jakie sobie stawiają w wychowaniu.
2. Uczucia – nauka języka akceptacji i empatii na drodze do lepszego rozumienia dziecka.
3. Budowanie więzi z dzieckiem - pochwały, terapeutyczny czas dla dziecka.
4. Granice w wychowaniu (zasady).
5. Kary i konsekwencje – ich rola w wychowaniu.
6. Zachęcanie dziecka do samodzielności.

 

Zajęcia prowadzić będą specjaliści szkolni: psycholog Joanna Hoffmann oraz pedagog Justyna |Kaźmierczak.

Spotkania odbywać się będą we wtorkowe popołudnia raz w miesiącu.

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Zapisy trwają do końca stycznia 2019r, poprzez e – dziennik (Joanna Hoffmann, Justyna Kaźmierczak) lub telefonicznie (gabinet psychologa i pedagoga szkolnego) 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy !!!