Szkoła Podstawowa nr 64

Sportowe zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2022/23.

Lp.

Nazwa zajęć

Adresat

Termin

Prowadzący

1. 

SKS – Klub lekkoatletyka  z elementami gier zespołowych

     klasy V - VI

czwartek 15.20 – 16.20,

środa 15.30 – 16.30

p. Jolanta Gurna

2. 

Zajęcia rekreacyjno – sportowe z elementami profilaktyki uzależnień

klasy V

poniedziałek 14.35 – 15.20,

czwartek 14.35 – 15.20,

p. Jolanta Gurna

3.

SKS – Klub:    Tenis stołowy

klasy IV - VIII

poniedziałek 14.30 – 15.30

p. Grzegorz Woźniak

4. 

SKS – Klub: Piłka nożna

klasy IV - VI

wtorek 16.30 – 17.30

p. Grzegorz Woźniak

5. 

Nauka/doskonalenie pływania

klasy I - VI

czwartek 14.30 – 16.00

p. Grzegorz Woźniak

6.

Pływanie

klasy I - VI

piątek 13.50 – 15.20

p. Grzegorz Woźniak

7.

SKS – Klub:   Tenis stołowy

klasy IV - VIII

piątek 15.30 – 16.30

p. Grzegorz Woźniak

8.

SKS – Klub: Piłka nożna

klasy IV - VI

piątek 16.30 – 17.30

p. Grzegorz Woźniak

9.

Piłka nożna

klasy VII - VIII

wtorek 17.30 – 19.00

p. Grzegorz Woźniak

10.

Piłka nożna

klasy II-III

środa 14.45 – 16.15

p. Adam Czyż

11.

Piłka koszykowa

klasy IV - VI

czwartek 14.30 – 16.00

p. Rafał

Derda

12.

Zajęcia taneczne

klasy I - III

wtorek 15.30 – 16.30

p. Sylwia

Konecka