Szkoła Podstawowa nr 64

CZWORONOŻNI PRZYJACIELE

EDUKACJA ZDALNA W DNIACH 07-11.12.20 R.

PONIEDZIAŁEK

Lekcja on – line Teams
Temat: Opiekujemy się zwierzętami.
Ćw. str. 34 na podstawie tekstu z podręcznika na str.32-33  część 2.
Piszemy ogłoszenie o zaginięciu zwierzęcia – zadanie wysłane wcześniej na maila.

Obejrzyj film edukacyjny:

https://www.youtube.com/watch?v=lmQ28ip1tLE

Wykreślanka zwierzęta domowe:

https://learningapps.org/12668592

Wisielec zwierzęta domowe:

https://learningapps.org/13310691

 

WTOREK

Lekcja on-line Teams

Temat : Pracowite zwierzęta.
Ćw. część 2 str. 35-36 na podstawie tekstu z podręcznika na str. 34-36 część 2.
karta pracy prawda/fałsz opieka nad psem, poznajemy rasy psów - zadania wysłane wcześniej na maila.
Obejrzyj film edukacyjny:

https://www.youtube.com/watch?v=zgHcI_pe8CU

Memo z psami:

https://learningapps.org/10529870

Czy znasz rasy psów:

https://learningapps.org/12999084

 

Matematyka: zadania podchwytliwe wcześniej wysłane na maila

 

ŚRODA

Lekcja on-line Teams

Temat : Jak postępować ze zwierzętami.
Ćw. część 2 str. 37-38  na podstawie tekstu z podręcznika na str. 37-38  część 2.
Pisanie notatki o swoim pupilu - zadanie wysłane wcześniej na maila.

 
Matematyka: Ćw. str. 61-64

 

CZWARTEK

Lekcja on – line Teams
Temat: Smakołyki dla zwierząt.
Ćw. część 2 str. 39 na podstawie tekstu z podręcznika na str. 39-41  część 2.
Obejrzyj film edukacyjny:

https://www.youtube.com/watch?v=rymzm4JjXXg&fbclid=IwAR2hlGrt1T0WowLoELH5CYkAAr6ZR6UPqyic56O-YEaKiMDiCIt_Rs7CXeY

Jak zimują zwierzęta:

https://learningapps.org/8423015

 

Matematyka – Ćw. str. 65-68

Matematyka – puzzle matematyczne (dodawanie i odejmowanie w zakresie 50)

 

PIĄTEK

Lekcja on -line Times
Dzień odkrywców. Zbieram wiadomości o zwierzętach.
Ćwiczenia str. 40-41.

Krzyżówka zwierzęta domowe – wysłana wcześniej na maila.
Matematyka - kartkówka.