Szkoła Podstawowa nr 64

Zadania 30.11. - 4.12.2020r

Tradycje andrzejkowe.