Szkoła Podstawowa nr 64

Język angielski

Nauczanie zdalne: tematy zajęć oraz bieżące zadania domowe.

ZAJĘCIA ON-LINE ODBYWAJA SIĘ W ŚRODY (12.30 - 13.00) ORAZ CZWARTKI (8.55- 9.25). 

 

EDUKACJA ZDALNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W DNIACH 24.03-25.03.2021

 

24.03

Temat: Poznajemy nowe słowa- nazwy zawodów.

 

 

Pracowaliśmy na str. 45 w podręczniku. 

 

Zapisaliśmy w zeszycie:

 

• teacher – nauczyciel

 

• firefighter – strażak

 

•doctor – lekarz

 

• shop assistant - sprzedawca

 

•police officer – policjant

 

•vet - weterynarz
 
Zadanie domowe: zad. 1,2 na str. 42
 

 

25.03

Temat:  Ćwiczymy umiejętność pozajęzykową –  przeprowadzamy wywiad.

 

Podręcznik, str. 46

 

Ponieważ dzisiejsza lekcja wyjątkowo odbywa się w formie pracy indywidualnej

scenariusz zajęć oraz potrzebne audio znajdują się w plikach poniżej. 

 Kartę wywiadu do pracy na lekcji zamieściłam poniżej, znajduje się ona w środkowej części ćwiczeń. 

 

Zadanie domowe: zad. 1 na str. 43

 

 Pozdrawiam serdecznie!