Szkoła Podstawowa nr 64

LEKCJE 15.06.20 i 19.06.20

RÓŻNI, A TACY SAMI

PONIEDZIAŁEK 15.06.20

O UWAŻNYM SŁUCHANIU

 

Przeczytajcie w podręczniku tekst na str.48  pt.”Fileciki do kontroli” .

Odpowiedz na pytanie pod tekstem (słownie).

 

Ułóż zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń  i je zapisz

Ćwiczenia str. 60 zad. 1 i 2

Dlaczego warto słuchać?- wzbogacanie słownictwa

Znane przysłowia:

  • KTO NIE SŁUCHA OJCA ,MATKI, TEN POSŁUCHA PSIEJ SKÓRY.
  • JAKA SZKODA, ŻE ZACZYNA SIĘ UMIEĆ SŁUCHAĆ DOPIERO W WIEKU, GDY PRZESTAJE SIĘ SŁYSZEĆ.
  • PRZYWILEJEM MĄDROŚCI JEST SŁUCHANIE.
  • MIARĄ MOWY NIE JEST TEN, KTO MÓWI, ALE TEN, KTÓRY SŁUCHA.
  • SŁUCHAJ UCHEM, A NIE BRZUCHEM.

 

Laryngolog – poznanie pracy lekarza tej specjalności

 

  • Podawanie przyczyn niesłyszenia ( brak uwagi, niedosłuch, głuchota)
  • Rozmowa o pracy laryngologa w poradniach dla ludzi niesłyszących. Podkreślenie znaczenia aparatów słuchowych dla ludzi niesłyszących oraz znaczenie języka migowego, który umożliwia porozumiewanie się osób niesłyszących między sobą oraz osób niesłyszących z ludźmi słyszącymi ( np. w urzędach państwowych).
  • Rozmowa o chorobach wynikających z niedbania o słuch. Podawanie sposobów unikania hałasu np. w szkole.

 

 

Jak to zapisać- ćwiczenia ortograficzne i językowe

Ćwiczenia  str. 61 zad.  3 i 4.

 

 Matematyka  - ćwiczenia str. 62,63,64

 

 Edukacja plastyczna

Zrób swoją własną zakładkę do książki:

Zakładka z origami:
https://www.youtube.com/watch?v=i6FgFZjgpGk

https://www.youtube.com/watch?v=jZMo422tzyw

https://www.youtube.com/watch?v=Ek5R5_bdBpw

https://www.youtube.com/watch?v=Pflv6y_FSkQ

To są tylko propozycje. Możesz zrobić inną wg własnego pomysłu.

 

PIĄTEK 19.06.20

WAŻNE SĄ ĆWICZENIA, GDY Ó SIĘ NIE WYMIENIA

 

Przeczytaj tekst w podręczniku str. 49  pt. „ Ruszam  mózgiem nie na próżno!”  .                Wypisz z wiersza  do zeszytu wszystkie wyrazy wytłuszczonym drukiem.                                                 Są to wyrazy z ó niewymiennym.

Niestety pisownię tych wyrazów należy zapamiętać.

 

 Wykonanie ilustrowanego słowniczka ortograficznego

 

Proszę , abyś na kartce z bloku zilustrował te wyrazy, które potrafisz narysować,  a następnie pod każdym rysunkiem napisał nazwę ilustracji . Możesz jeszcze zilustrować inne wyrazy z ó niewymiennym.

 

Wykonaj w ćwiczeniach do j. polskiego zadania ze str. 62- 63 .

 

Matematyka - ćwiczenia str. 65,66,67