Szkoła Podstawowa nr 64

Rekrutacja do świetlicy szkolnej

Zgłoszenia uczniów do szkolnej świetlicy na rok szkolny 2020/2021

będą przyjmowane od 01.06.2020 r. do 19.06.2020 r.

Kartę zgłoszenia dziecka oraz Regulamin rekrutacji można pobrać ze szkolnej strony internetowej www.sp64bydgoszcz.szkolnastrona.pl.

Wypełnione zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami wrzucić w zaklejonej kopercie do urny wystawionej w przedsionku szkoły  
Jeżeli szkoła powróci do funkcjonowania w standardowym trybie, będzie możliwe zapisanie dziecka do świetlicy osobiście przez rodziców.